VFK Bowling hemsida

Volvo FK Bowling Verksamhetsberättelse 2001 - 2002

Styrelsen för Volvo Fritidsklubb Bowlingsektion i Köping får för 
verksamhetsåret 2001 - 2002 avgiva följande berättelse:

Styrelsen har under året bestått av följande ledamöter:

Styrelse        Namn 
Ordförande/UK      Curt Lillquist 
Vice Ordförande     Anders Pettersson 
Sekreterare       Erik Beier 
Kassör         Stig Ek 
Suppleant        Kurt Andersson 
Suppleant        Andreas Mårtensson 

Övriga funktionärer:
Uttagningskommitte, UK Curt Lillquist
Materialförvaltare   Kurt Andersson
Abbonemangsansvarig   Pentti Koskela
Valberedningskommitte  Pentti Koskela och Andreas Mårtensson
Repr. i alliansen    Styrelserepr.
Repr. vid VBFs årsmöte Styrelserepr.


Slutord

Efter årets säsong, den 56:e, tackar styrelsen för goda insatser
och mycken trevlig samvaro. Den fina kamratandan och sammanhållningen 
som råder hoppas vi skall fortsätta även till kommande säsong.

Tack för en trevlig bowlingsäsong.

Köping den 28 maj 2002

____________________    ____________________    __________________

Curt Lillquist       Erik Beier         Stig Ek
Ordförande         Sekreterare        Kassör

Länkar för verksamhetsåret 2001-2002:
1. Summering av aktiviteter
2. Serietabell, Slutresultat 
3. Seriematcher, Slutresultat
4. Personlig Resultatbörs, Slutresultat 
5. KlubbMästerskap, Slutresultat 
6. Klubbrekord för VOLVO FK Bowling i modern tid 
7. Sammanställning A-lagsspel sedan klubben VOLVO FK startade 1945